Επικοινωνία

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία

Σολωμού 20, 174 56
Άλιμος, Αθήνα
Τηλ.: 210 9977000
Fax: 210 9955586
http://www.mochlos.com/
info@mochlos.com