Επικοινωνία IR

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία
Σολωμού 20, 174 56
Άλιμος, Αθήνα
Τηλ.: 210 9977000
Fax: 210 9955586
http://www.mochlos.com/
info@mochlos.com

Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων:
Αναστάσιος Ηλιόπουλος
tiliopoulos@techol.gr