Οικονομικά αποτελέσματα


<div class="table_in"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="text"><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/d&i_3M_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/d&i_3M_2007_GR.pdf">Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_3M_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_3M_2007_GR.pdf">Οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/d&i_6M_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/d&i_6M_2007_GR.pdf">Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_6M_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_6M_2007_GR.pdf">Οικονομικές καταστάσεις 6Μ 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/stoixeia_9M_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/stoixeia_9M_2007_GR.pdf">Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_9M_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_9M_2007_GR.pdf">Οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2007  </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/stoixeia_FY_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/stoixeia_FY_2007_GR.pdf">Στοιχεία και πληροφορίες FY 2007  </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_FY_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_FY_2007_GR.pdf">Οικονομικές καταστάσεις FY 2007  </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/alviterra_stoixeia_FY_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/alviterra_stoixeia_FY_2007_GR.pdf">Alviterra Hellas AΕ - Στοιχεία και πληροφορίες FY 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/alviterra_notes_FY_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/alviterra_notes_FY_2007_GR.pdf">Alviterra Hellas AΕ - Οικονομικές καταστάσεις FY 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/anap_stoixeia_FY_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/anap_stoixeia_FY_2007_GR.pdf">Αναπτύξεις Αθηναϊκών Προαστίων ΑE - Στοιχεία και πληροφορίες FY 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/anap_notes_FY_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/anap_notes_FY_2007_GR.pdf">Αναπτύξεις Αθηναϊκών Προαστίων ΑE - Οικονομικές καταστάσεις FY 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr><TR><TD width=20><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/toxotis_stoixeia_FY_2007_GR.pdf"><img src="templates/Default/images/pdf.gif" border="0"></a></TD><TD height="20" ><a target="_blank" class="link" href="uploads/files/oikonomika_apotelesmata/2007/thugatrikes/toxotis_stoixeia_FY_2007_GR.pdf">Τοξότης ΑΤΕ - Στοιχεία και πληροφορίες FY 2007 </a></td></TR><tr><td colspan="2" bgcolor="#eeeeee"></td></tr></table></div>