Τηλεπικοινωνιακά έργα

 • Παροχή Μόνιμου Ηλεκτρισμού Κοινής Χρήσης και Εγκαταστάσεων Τηλεπικοινωνίας για την έδρα των Ολυμπιακών Αερογραμμών στο  Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
 • Κατασκευή ενός Δικτύου Οπτικών Ινών Αλληλοσύνδεσης Πειραιά-Παιανίας
 • Κατασκευή ενός Νέου Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας για τη Misrfone S.A. στην Αίγυπτο
 • Δημιουργία ενός Κέντρου Μεταγωγής Κινητής Τηλεφωνίας στη Θεσσαλονίκη
 • Δημιουργία ενός Κέντρου Μεταγωγής Κινητής Τηλεφωνίας στην Πάτρα
 • Δημιουργία ενός Κέντρου Μεταγωγής Κινητής Τηλεφωνίας στην Αθήνα
 • Επανακατασκευή, Διαμόρφωση και Εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο Κέντρο Μεταγωγής στην Αθήνα, Α’ Φάση
 • Επανακατασκευή, Διαμόρφωση και Εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο Κέντρο Μεταγωγής στο Ηράκλειο Κρήτης
 • Δημιουργία ενός Κέντρου Μεταγωγής Κινητής Τηλεφωνίας στην Πάτρα
  Κατασκευή ενός Νέου Κτιρίου Γραφείων και Εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο Κέντρο Μεταγωγής Κινητής Τηλεφωνίας στη Λάρισα