Λιμενικά έργα

1. Ανάπτυξη του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Φλοίσβου - Λιμενικές Εργασίες, 33.350.000 ευρώ.

Λιμενικές εργασίες στη Μαρίνα Φλοίσβου, διανεμημένες σε 3 ομάδες:

 

  • Εργασίες στην υφιστάμενη λιμενολεκάνη της Μαρίνας. Πέντε νέες προβλήτες για πλοία, πλάτους 6,0 μ και συνολικού μήκους 648,45 μ. Ένας δεύτερος λιμενοβραχίονας 12,00x18,80 μ.
  • Εργασίες στον εξώτερο λιμένα της Μαρίνας
    Συμπληρωματικές εργασίες για την προστασία της λιμενολεκάνης από κύματα προερχόμενα από το Φάληρο. Οι εργασίες θα διευκολύνουν, επίσης, την είσοδο των σκαφών στη Μαρίνα, προστατεύοντάς τα από τον υψηλό κυματισμό. Η ανάπτυξη ενός εξωτερικού λιμένα θα λειτουργήσει ως προέκταση του υπάρχοντος προσήνεμου λιμενοβραχίονα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μιας σύνθετης εγκατάστασης, που θα περιλαμβάνει 2 λιμενολεκάνες. Ο εξωτερικός λιμένας θα βρίσκεται στα βορειοδυτικά του υφιστάμενου υπήνεμου λιμενοβραχίονα της Μαρίνας.
  • Εργασίες προστασίας του υπάρχοντος υπήνεμου λιμενοβραχίονα της Μαρίνας
    Αποπεράτωση των προστατευτικών εγκαταστάσεων στην εξωτερική (προσήνεμη) πλευρά του υπάρχοντος προσήνεμου λιμενοβραχίονα της Μαρίνας, κατά μήκος της εκτεθειμένης, επί του παρόντος, πλευράς, μήκους περίπου 670 μ.

2. Κατασκευή δύο αποβάθρων στο Λιμένα Κωνστάντζας, Ρουμανία, 22.000.000 ευρώ
Κατασκευή δύο νέων αποβάθρων συνολικού μήκους πάνω από 1 χλμ. και άλλες λιμενικές εργασίες.

3. Συμπληρωματικές Εργασίες στην Τουριστική Μαρίνα Πυθαγορίου, στη Σάμο, Ελλάδα, 9.200.000 ευρώ.
Aνάπτυξη της Μαρίνας στη Σάμο, χωρητικότητας 258 σκαφών.

Σημαντικότερες εργασίες:
Κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων άνω των 3.500 τ.μ., ανοικοδόμηση κτιρίων, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και εκτέλεση εργασιών σε δρόμους αυξημένης και μειωμένης κίνησης.

4. Λιμένας Αιγίου, 6.337.000 ευρώ.
Κατασκευή νέων λιμενικών εγκαταστάσεων στη δυτική ακτή του Όρμου Αιγίου (στα δυτικά της υπάρχουσας προβλήτας), στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Αιγίου, για τη μελλοντική διαχείριση της κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Αποπεράτωση με τη διαμόρφωση του εδάφους της ευρύτερης περιοχής και με την κατασκευή μιας μικρής μαρίνας για την αγκυροβολία ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.

5. Λιμένας Λαυρίου, 3.798.000 ευρώ.
Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του ακρομωλίου σε τελικές διαστάσεις 14 x 15 m, στην κατασκευή νέου κρηπιδώματος οχηματαγωγών μήκους 250 m και βάθους 8.80 m καθώς και λιθοριππής προστασίας των χερσαίων χώρων μήκους 267 m. Επίσης περιλαμβάνονται εκβαθύνσεις

6. Νέος υφαλαύλακας από Λ/Θ Μεσολογγίου έως Λ/Θ Αιτωλικού,1.075.000 ευρώ
Περιλαμβάνει κυρίως εργασίες υποθαλάσσιων εκσκαφών για την υλοποίηση του νέου υφαλαύλακα μεταξύ Μεσολογγίου και Αιτωλικού

7. Εκβάθυνση λιμενολεκανών περιοχής 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, 1.116.569 ευρώ.
Περιλαμβάνει εργασίες υποθαλάσσιων εκσκαφών για την πραγματοποίηση της εκβάθυνσης

8. Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός Μαρίνας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, 5.471.506 ευρώ
Στο έργο περιλαμβάνονταν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες χερσαίας ζώνης (καταστημάτων γύρω από την ΜΑΡΙΝΑ), καθώς και λιμενικά έργα Μαρίνας όπως κατασκευή κυματοθραύστη, προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλήτων, εκβάθυνση προβλήτας κλπ