Έργα οδοποιίας

1. Εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Νέα κοίτη Σπερχειού - τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα Π.Α.Θ.Ε.».
Η συμμετοχή της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην κατασκευή του έργου είναι 100%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €41,788,617 χωρίς Φ.Π.Α.

2. Κατασκευή του τμήματος Φλώρινα – Νίκη (50.3) του κάθετου άξονα «Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη» της Εγνατίας Οδού.
Το τμήμα προς κατασκευή έχει μήκος περίπου 14.5 km. Η σύμβαση είναι αξίας €54,459,286 και ανατέθηκε στην κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Στην ανωτέρω κοινοπραξία, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. συμμετέχει με μερίδιο ένα τρίτο (1/3).


3. Διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας Τ2 του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), 15,550,576 ευρώ
Κατασκευή οδικής σήραγγας διπλού κλάδου συνολικού μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων.


4. Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 6+200 έως Χ.Θ. 14+500 (περιοχή Λιανοκλαδίου) του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65). 3,220,600 ευρώ
Εκσκαφή δανειοθαλάμων και την κατασκευή επιχωμάτων για το νέο αυτοκινητόδρομο Ε65.

5. Σήραγγα Μακύνειας του Αυτοκινητόδρομου της Ιονίας οδού 4,500,000 ευρώ
Διάτρηση και προσωρινή υποστήριξη σήραγγας.

6. Εγνατία Οδός: Τμήμα Α/Κ Ανθοχωρίου-Μετσόβου, 210.000.000 ευρώ
Κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου, συνολικού μήκους 5,8.χλμ..

Σημαντικότερες εργασίες:

 • Εργασίες οδοποιίας: Εκσκαφή σε χωμάτινο και βραχώδες έδαφος, διάνοιξη τάφρων σε βραχώδη στρώματα, επιχωματώσεις και ασφαλτόστρωση.
 • Κατασκευή 5 σηράγγων:
  - Σήραγγα Καλαμιού
  - Σήραγγα Κρημνίου
  - Σήραγγα Δύο Κορυφών
  - Σήραγγα Βοτονοσίου
  - Σήραγγα Ανθοχωρίου
 • Διάνοιξη σηράγγων, σκυροδέτηση, έργα αποστράγγισης και στεγανοποίησης, πάκτωση, εκτόξευση σκυροδέματος και τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων.
  Κατασκευή 4 κοιλαδογεφύρων, μήκους 550 μ. η κάθε μία, αποχετευτικό σύστημα αυτοκινητοδρόμου, οδική σήμανση.

7. Εγνατία Οδός: Τμήμα Λευκόπετρα-Βέροια-Κουλούρα, 200.208.000 ευρώ
Τμήμα της Εγνατίας Οδού, μήκους 21,5 χλμ.

Σημαντικότερες εργασίες:
Εργασίες οδοποιίας, κατασκευή 6 σηράγγων, 4 γεφύρων, μήκους 120 μ. και 154 μ. και συμπληρωματικές εργασίες.


8. Ολοκληρωμένη Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου και Βοηθητικές Εργασίες στο Παρακαμπτήριο Τμήμα Μεγάλο Μοναστήρι-Λάρισα, από χ.θ. 323+000 έως χ.θ. 346+000, του Οδικού Δικτύου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 89.833.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου, μήκους 23 χλμ., από τη χ.θ. 323+000 έως τη χ.θ. 346+000, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία βοηθητική λωρίδα ανά κατεύθυνση καθώς και η κατασκευή των αντίστοιχων οδών εξυπηρέτησης στη δεξιά και αριστερή πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

9. Εγνατία Οδός: Αποπεράτωση του Τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσα-Σέλλες, 81.391.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με διασταυρώσεις και βοηθητικούς δρόμους, συνολικού μήκους 12,5 χλμ.

Σημαντικότερες εργασίες:

 • Εργασίες οδοποιίας: Εκσκαφή σε χωμάτινο και βραχώδες έδαφος, διάνοιξη τάφρων σε βράχους, επιχωματώσεις και ασφαλτόστρωση
 • Κατασκευές: 4 σήραγγες, συνολικού μήκους 1,7 χλμ., 8 γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, κιβωτοειδείς οχετοί, τάφροι και τοίχοι αντιστήριξης.
 • Αποχετευτικό σύστημα αυτοκινητόδρομου, οδική σήμανση, ηλεκτρικός φωτισμός, σταθεροποίηση πρανών (γεωπλέγματα, υδροσπορά και επένδυση πρανών).


11. Εγνατία Οδός: Εργασίες Αποπεράτωσης στο Τμήμα Α/Κ Σελλών-Α/Κ Ιωαννίνων, 67.830.000 ευρώ
Εναπομένουσες εργασίες στα τμήματα της Εγνατίας Οδού Άγιος Νικόλαος-Κουμαριά, Κουμαριά-Αγία Αναστασία, διάνοιξη σήραγγας Αγία Αναστασία-Δωδώνη και Σήραγγα Δωδώνης.

Σημαντικότερες εργασίες:

 • Κατασκευή παράπλευρων οδών, βελτίωση των υπαρχόντων δρόμων που παρέχουν πρόσβαση στις κατοικημένες περιοχές και ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας στο χωριό Τυριά.
Εναπομένουσες εργασίες για την Αποπεράτωση του διπλού αυτοκινητόδρομου:
 • Ολοκληρωμένη κατασκευή μιας διπλής σήραγγας, από τη χ.θ. 16+900 έως τη χ.θ. 17+700?εναπομένουσες εργασίες για μια ήδη κατασκευασμένη σήραγγα (κυρίως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) και κατασκευή σταθμού ελέγχου για δύο σήραγγες.
 • Κατασκευή ανισόπεδης διάβασης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δωδώνης-Σελλών (χ.θ. 5+540)? κατασκευή οδού πρόσβασης από τον Α/Κ Δωδώνης στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης? αποπεράτωση της κατασκευής της Σήραγγας Δωδώνης με δύο κλάδους και των απαραίτητων εγκάρσιων κόμβων τους, δεξιά και αριστερά τμήματα σε 3.300 μ. και οδόστρωση, ασφαλτόστρωση, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εργασίες σήμανσης ασφαλείας κατά μήκος της Σήραγγας Δωδώνης.
 • Κατασκευή της Γέφυρας των Ιωαννίνων στη χ.θ. 16+870

12. Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ5 της Περιφερειακής Οδού Πατρών, Βοηθητικές Κατασκευαστικές Εργασίες και Α’ Φάση των Εργασιών Διευθέτησης του Ποταμού Γλαύκου, 63.554.000 ευρώ
Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ5 της Περιφερειακής Οδού των Πατρών, εργασίες διευθέτησης του ποταμού Γλαύκου, διασταυρώσεις και βοηθητικοί δρόμοι συνολικού μήκους 2,3 χλμ..

Σημαντικότερες εργασίες:

 • Εργασίες οδοποιίας: Εκσκαφή σε χωμάτινο και βραχώδες έδαφος, διάνοιξη τάφρων σε βραχώδη στρώματα, επιχωματώσεις και ασφαλτόστρωση.
 • Κατασκευές: 4 γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, κιβωτοειδείς οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης.
 • Αποχετευτικό σύστημα αυτοκινητόδρομου, οδική σήμανση, ηλεκτρικός φωτισμός και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε όλες τις σήραγγες κατά μήκος της Περιφερειακής Οδού, σταθεροποίηση πρανών (γεωπλέγματα, υδροσπορά και επένδυση πρανών).

13. Εγνατία Οδός: Τμήμα Κουλούρα-Κλειδί, 55.408.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους 25χλμ. και διασταυρώσεων και βοηθητικών δρόμων. Ο αυτοκινητόδρομος έχει πλάτος 24,50 μ. Έχει 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 συμπαγές κράσπεδο ανά κατεύθυνση και 1 νησίδα, πλάτους 4,5 μ.

Σημαντικότερες εργασίες:

 • Εργασίες οδοποιίας, κατασκευή 4 γεφυρών, υπόγειες διαβάσεις, κιβωτοειδείς οχετοί και τοίχοι αντιστήριξης, αποχετευτικό σύστημα αυτοκινητοδρόμου, οδική σήμανση, ηλεκτρικός φωτισμός, σταθεροποίηση πρανών (γεωπλέγματα, υδροσπορά και επένδυση πρανών).

14. Α/Κ Λεωφόρου Ποσειδώνος και Κηφισσού, 50.202.000 ευρώ
Τελικός σχεδιασμός και κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Κηφισσού.

Σημαντικότερες εργασίες:

 • Κατασκευή 8 γεφυρών (συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών του τραμ και εισόδου/εξόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας)
 • Κάλυψη μέρους του Ποταμού Κηφισού.
 • Αποστράγγιση όμβριων υδάτων και λυμάτων, ισόπεδες διαβάσεις πεζών και πεζογέφυρες και εργασίες πρασίνου.

15. Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου DN  17, Σύμβαση 4R10, Iacobeni-Sadova, από χ.θ. 155+000 έως χ.θ. 183+000, 50.000.000 ευρώ
Ανακατασκευή του κεντρικού δικτύου αυτοκινητόδρομων στο βόρειο τμήμα του οδικού δικτύου της Ρουμανίας, μήκους 28 χλμ.


16. Ασφαλτόστρωση Αεροδιαδρόμων και Κύριας Οδού Πρόσβασης στο νέο Αεροδρόμιο των Αθηνών, 40.214.000 ευρώ
Ολοκληρωμένες εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης των αεροδιαδρόμων και της κύριας οδού πρόσβασης και κατασκευή της κύριων οδών πρόσβασης στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.


17. Εγνατία Οδός: Κατασκευή του Τμήματος Λαδοχώρι-Λυκοπόδι, χ.θ. 1+000 έως χ.θ. 8+000, 31.703.000 ευρώ
Πρώτο τμήμα της Εγνατίας Οδού, που ενώνει την Εγνατία με το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σημαντικότερες εργασίες:

 • Αυτοκινητόδρομος μήκους 7 χλμ., με 2 λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας και 1 βοηθητική λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κατασκευή 2 γεφυρών, με άνοιγμα 35 μ., 16 κιβωτοειδών οχετών, ενισχυμένων χωμάτινων τοίχων συνολικής έκτασης 24.000 τ.μ., αποχετευτικού συστήματος αυτοκινητόδρομου, μπαρών ασφαλείας, οδικής σήμανσης, ηλεκτρονικού φωτισμού και τηλεφωνικού δικτύου.

18. Εγνατία Οδός:  Κατασκευή του Τμήματος Ψηλορράχη-Άγιος Νικόλαος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+500, 26.444.000 ευρώ
Κατασκευή 7,5 χλμ.. της Εγνατίας Οδού, δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση διαχωρισμένες με μπάρα ασφαλείας και συμπαγές κράσπεδο. Κατασκευή βοηθητικού οδικού δικτύου και σημαντικές τεχνικές εργασίες, όπως κιβωτοειδείς και τοξωτοί οχετοί. Εργασίες διευθέτησης ποταμών και προστατευτικών συρματοκιβωτίων σε πολλά σημεία του έργου, συνολικού μήκους 1,7 χλμ.


19. Σύνδεση του Λιμένα της Ηγουμενίτσας με τον Αυτοκινητόδρομο Εγνατία, 26.411.000 ευρώ
Ολοκληρωμένη κατασκευή του αυτοκινητόδρομου με 2 κλάδους ταχείας κυκλοφορίας, που συνδέουν τον Αυτοκινητόδρομο Εγνατία με το Νέο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Σημαντικότερες εργασίες: Κατασκευή 2 οδογεφύρων, μιας σήραγγας με τη χρήση της μεθόδου Επικοπής και Επανεπίστρωσης, μήκους 180 μ., 3 γεφυρών, με άνοιγμα 50 μ. διευθετήσεις ποταμών, συνολικού μήκους 1,2 χλμ. κιβωτοειδείς οχετοί, ενισχυμένων χωμάτινων τοίχων έκτασης 2.999 τ.μ., δενδροφύτευση με τη μεταφύτευση 35.000 φυτών και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.


20. Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου στο οδικό τμήμα Maglavit-Bucura στη Ρουμανία, 23.000.000 ευρώ
Ανακατασκευή του οδικού δικτύου αυτοκινητόδρομου στο νομό Calafat της Ρουμανίας, μήκους 25 χλμ.


21. Εγνατία Οδός: Αποπεράτωση Χωματουργικών Εργασιών, Εργασιών Σταθεροποίησης και Βοηθητικών Τεχνικών Εργασιών στο έργο διάνοιξης ανατολικής σήραγγας Μετσόβου στο Τμήμα Μαλακάσι-Παναγιά, 13.538.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου, συνολικού πλάτους 24,50 μ., διαιρούμενου σε 2 τμήματα της Εγνατίας Οδού:

 • Τμήμα Μαλακάσι του Ανατολικού Ανοίγματος της Σήραγγας του Μετσόβου, μήκους 4,4 χλμ..
 • Τμήμα Μαλακάσι-Παναγιά, μήκους 3,3 χλμ..
Συμπεριλαμβάνονται η αποπεράτωση χωματουργικών εργασιών, οι εργασίες σταθεροποίησης και οι βοηθητικές τεχνικές εργασίες


22. Οδικός άξονας Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τμήμα Γαλότα-Κυρά Βρύση, 11.696.531,83 ευρώ.
Ολοκληρωμένη κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 3.270,00 μέτρων που περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους κλάδους με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία βραδυπορείας ανά κατεύθυνση, την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου της Επιδαύρου καθώς επίσης και την κατασκευή των Service road.


23. Εγνατία Οδός: Αποπεράτωση του Τμήματος Άγιος Νικόλαος-Κουμαριά, 9.370.000 ευρώ
Ολοκληρωμένη κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας Οδού, 2 ταχείας κυκλοφορίας κλάδων του αυτοκινητόδρομου, συνολικού μήκους 1,5 χλμ.. Σημαντικότερες εργασίες: Κατασκευή 1 γέφυρας, με άνοιγμα 40 μ., 1 κιβωτοειδής οχετός, 2 υπόγειες διαβάσεις και ασφαλτικές εργασίες πάνω από 470.000 τ.μ..


24. Εγνατία Οδός: Εναπομένουσες εργασίες στο Τμήμα Λαδοχώρι-Αγία Αναστασία, 8.910.000 ευρώ
Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση των τμημάτων της Εγνατίας Οδού.
Σημαντικότερες εργασίες: Μόνιμη επένδυση σηράγγων, επένδυση πρανών, κανάλια αποστράγγισης, εργασίες υποδομής, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ασφαλτοστρώσεις πάνω από 680.000 τ.μ. συνολικά.


25. Εγνατία Οδός: Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες στη Σήραγγα Βασιλικού και Σήμανση Οδικής Ασφάλειας στο Τμήμα του Α/Κ Ψηλορράχη-Τυριά, 5.595.000 ευρώ.
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονταν η κατασκευή των εγκαταστάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου του Νότιου κλάδου της σήραγγας Βασιλικού, η κατασκευή του οικίσκου εξυπηρέτησης, οι εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου του οικίσκου που θα εξυπηρετήσουν και τους δύο κλάδους της σήραγγας, οι απαραίτητες εργασίες ολοκλήρωσης του ηλεκτροφωτισμού και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων και τοποθέτησης του συνολικού αριθμού φωτιστικών και οι απαραίτητες Η/Μ εργασίες της Εγνατίας οδού από Χ.Θ. 1+000 έως 8+000, καθώς και μερικές εργασίες σήμανσης – ασφάλειας του τμήματος Ψηλορράχη έως κόμβο Τύριας.

26. Εγνατία Οδός:  Διάνοιξη Σήραγγας και Προσωρινές Βοηθητικές Εργασίες για την Αποπεράτωση της Σήραγγας Κωσταράκου, 4.924.000 ευρώ
Διάνοιξη σήραγγας και βοηθητικές εργασίες στη Σήραγγα Κωσταράκου, μήκους 203 μ.


27. Εγνατία Οδός: Εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων cut & cover και σηράγγων Μεσοβουνίου & Γκρίκας, 3.632.000 ευρώ
Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του C & C1 μέσου μήκους περίπου 200 μ. του τμήματος 1.1.3, καθώς και των σηράγγων Μεσοβουνίου και Γκρίκας του τμήματος 1.1.4 μέσου μήκους περίπου 500 και 700 μ. αντίστοιχα. Επίσης, η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού εντός των κτιρίων εξυπηρέτησης  του C & C1 και των σηράγγων Μεσοβουνίου και Γκρίκας και τέλος οι εργασίες τοποθέτησης αγωγών αναμονής.


28. Εγνατία Οδός: Κατασκευή Αντιολισθητικού Οδοστρώματος στο Τμήμα Κουλούρα-Κλειδί, 2.508.000 ευρώ
Ολοκληρωμένη κατασκευή αντιολισθητικού οδοστρώματος και στους δύο οδικούς κλάδους στο Τμήμα Κουλούρα-Κλειδί.


29. Εγνατία Οδός:  Πρόδρομες Εργασίες στο Τμήμα Παναγιά-Γρεβενά, από χ.θ. 30+484 έως χ.θ. 35+245, 1.239.000 ευρώ
Οδικές προσβάσεις στα ανοίγματα των σηράγγων, βάθρα γεφυρών, εκσκαφή πλευρικών εκχωματώσεων απόθεσης και δανεισμού, από τη χ.θ. 30+484 έως τη χ.θ. 35+245.

1. Εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Νέα κοίτη Σπερχειού - τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα Π.Α.Θ.Ε.». Η συμμετοχή της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην κατασκευή του έργου είναι 100%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €41,788,617 χωρίς Φ.Π.Α.
2. Κατασκευή του τμήματος Φλώρινα – Νίκη (50.3) του κάθετου άξονα «Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη» της Εγνατίας Οδού. Το τμήμα προς κατασκευή έχει μήκος περίπου 14.5 km. Η σύμβαση είναι αξίας €54,459,286 και ανατέθηκε στην κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Στην ανωτέρω κοινοπραξία, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. συμμετέχει με μερίδιο ένα τρίτο (1/3).
3. Διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας Τ2 του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), 15,550,576 ευρώ
Κατασκευή οδικής σήραγγας διπλού κλάδου συνολικού μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων.
4. Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 6+200 έως Χ.Θ. 14+500 (περιοχή Λιανοκλαδίου) του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65). 3,220,600 ευρώ
Εκσκαφή δανειοθαλάμων και την κατασκευή επιχωμάτων για το νέο αυτοκινητόδρομο Ε65.

5. Σήραγγα Μακύνειας του Αυτοκινητόδρομου της Ιονίας οδού 4,500,000 ευρώ
Διάτρηση και προσωρινή υποστήριξη σήραγγας.

6. Εγνατία Οδός: Τμήμα Α/Κ Ανθοχωρίου-Μετσόβου, 210.000.000 ευρώ
Κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου, συνολικού μήκους 5,8.χλμ..

Σημαντικότερες εργασίες:

Εργασίες οδοποιίας: Εκσκαφή σε χωμάτινο και βραχώδες έδαφος, διάνοιξη τάφρων σε βραχώδη στρώματα, επιχωματώσεις και ασφαλτόστρωση.
Κατασκευή 5 σηράγγων:
- Σήραγγα Καλαμιού
- Σήραγγα Κρημνίου
- Σήραγγα Δύο Κορυφών
- Σήραγγα Βοτονοσίου
- Σήραγγα Ανθοχωρίου
Διάνοιξη σηράγγων, σκυροδέτηση, έργα αποστράγγισης και στεγανοποίησης, πάκτωση, εκτόξευση σκυροδέματος και τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων.
Κατασκευή 4 κοιλαδογεφύρων, μήκους 550 μ. η κάθε μία, αποχετευτικό
σύστημα αυτοκινητοδρόμου, οδική σήμανση.
7. Εγνατία Οδός: Τμήμα Λευκόπετρα-Βέροια-Κουλούρα, 200.208.000 ευρώ
Τμήμα της Εγνατίας Οδού, μήκους 21,5 χλμ.

Σημαντικότερες εργασίες:
Εργασίες οδοποιίας, κατασκευή 6 σηράγγων, 4 γεφύρων, μήκους 120 μ. και 154 μ. και συμπληρωματικές εργασίες.
8. Ολοκληρωμένη Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου και Βοηθητικές Εργασίες στο Παρακαμπτήριο Τμήμα Μεγάλο Μοναστήρι-Λάρισα, από χ.θ. 323+000 έως χ.θ. 346+000, του Οδικού Δικτύου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 89.833.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου, μήκους 23 χλμ., από τη χ.θ. 323+000 έως τη χ.θ. 346+000, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία βοηθητική λωρίδα ανά κατεύθυνση καθώς και η κατασκευή των αντίστοιχων οδών εξυπηρέτησης στη δεξιά και αριστερή πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

9. Εγνατία Οδός: Αποπεράτωση του Τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσα-Σέλλες, 81.391.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με διασταυρώσεις και βοηθητικούς δρόμους, συνολικού μήκους 12,5 χλμ..Σημαντικότερες εργασίες:
Εργασίες οδοποιίας: Εκσκαφή σε χωμάτινο και βραχώδες έδαφος, διάνοιξη τάφρων σε βράχους, επιχωματώσεις και ασφαλτόστρωση.
Κατασκευές: 4 σήραγγες, συνολικού μήκους 1,7 χλμ., 8 γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, κιβωτοειδείς οχετοί, τάφροι και τοίχοι αντιστήριξης.
Αποχετευτικό σύστημα αυτοκινητόδρομου, οδική σήμανση, ηλεκτρικός φωτισμός, σταθεροποίηση πρανών (γεωπλέγματα, υδροσπορά και επένδυση πρανών).

11.        Εγνατία Οδός: Εργασίες Αποπεράτωσης στο Τμήμα Α/Κ Σελλών-Α/Κ Ιωαννίνων, 67.830.000 ευρώ
Εναπομένουσες εργασίες στα τμήματα της Εγνατίας Οδού Άγιος Νικόλαος-Κουμαριά, Κουμαριά-Αγία Αναστασία, διάνοιξη σήραγγας Αγία Αναστασία-Δωδώνη και Σήραγγα Δωδώνης.

Σημαντικότερες εργασίες:
Κατασκευή παράπλευρων οδών, βελτίωση των υπαρχόντων δρόμων που παρέχουν πρόσβαση στις κατοικημένες περιοχές και ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας στο χωριό Τυριά.
Εναπομένουσες εργασίες για την Αποπεράτωση του διπλού αυτοκινητόδρομου:
Ολοκληρωμένη κατασκευή μιας διπλής σήραγγας, από τη χ.θ. 16+900 έως τη χ.θ. 17+700?εναπομένουσες εργασίες για μια ήδη κατασκευασμένη σήραγγα (κυρίως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) και κατασκευή σταθμού ελέγχου για δύο σήραγγες.
Κατασκευή ανισόπεδης διάβασης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δωδώνης-Σελλών (χ.θ. 5+540)? κατασκευή οδού πρόσβασης από τον Α/Κ Δωδώνης στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης? αποπεράτωση της κατασκευής της Σήραγγας Δωδώνης με δύο κλάδους και των απαραίτητων εγκάρσιων κόμβων τους, δεξιά και αριστερά τμήματα σε 3.300 μ. και οδόστρωση, ασφαλτόστρωση, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εργασίες σήμανσης ασφαλείας κατά μήκος της Σήραγγας Δωδώνης.
Κατασκευή της Γέφυρας των Ιωαννίνων στη χ.θ. 16+870
12.         Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ5 της Περιφερειακής Οδού Πατρών, Βοηθητικές Κατασκευαστικές Εργασίες και Α’ Φάση των Εργασιών Διευθέτησης του Ποταμού Γλαύκου, 63.554.000 ευρώ
Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ5 της Περιφερειακής Οδού των Πατρών, εργασίες διευθέτησης του ποταμού Γλαύκου, διασταυρώσεις και βοηθητικοί δρόμοι συνολικού μήκους 2,3 χλμ..

Σημαντικότερες εργασίες:
Εργασίες οδοποιίας: Εκσκαφή σε χωμάτινο και βραχώδες έδαφος, διάνοιξη τάφρων σε βραχώδη στρώματα, επιχωματώσεις και ασφαλτόστρωση.
Κατασκευές: 4 γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, κιβωτοειδείς οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης.
Αποχετευτικό σύστημα αυτοκινητόδρομου, οδική σήμανση, ηλεκτρικός φωτισμός και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε όλες τις σήραγγες κατά μήκος της Περιφερειακής Οδού, σταθεροποίηση πρανών (γεωπλέγματα, υδροσπορά και επένδυση πρανών).
13.          Εγνατία Οδός: Τμήμα Κουλούρα-Κλειδί, 55.408.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους 25χλμ. και διασταυρώσεων και βοηθητικών δρόμων. Ο αυτοκινητόδρομος έχει πλάτος 24,50 μ. Έχει 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 συμπαγές κράσπεδο ανά κατεύθυνση και 1 νησίδα, πλάτους 4,5 μ.

Σημαντικότερες εργασίες:
Εργασίες οδοποιίας, κατασκευή 4 γεφυρών, υπόγειες διαβάσεις, κιβωτοειδείς οχετοί και τοίχοι αντιστήριξης, αποχετευτικό σύστημα αυτοκινητοδρόμου, οδική σήμανση, ηλεκτρικός φωτισμός, σταθεροποίηση πρανών (γεωπλέγματα, υδροσπορά και επένδυση πρανών).
14.            Α/Κ Λεωφόρου Ποσειδώνος και Κηφισσού, 50.202.000 ευρώ
Τελικός σχεδιασμός και κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Κηφισσού.

Σημαντικότερες εργασίες:
Κατασκευή 8 γεφυρών (συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών του τραμ και εισόδου/εξόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας).
Κάλυψη μέρους του Ποταμού Κηφισού.
Αποστράγγιση όμβριων υδάτων και λυμάτων, ισόπεδες διαβάσεις πεζών και πεζογέφυρες και εργασίες πρασίνου.
15.          Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου DN  17, Σύμβαση 4R10, Iacobeni-Sadova, από χ.θ. 155+000 έως χ.θ. 183+000, 50.000.000 ευρώ
Ανακατασκευή του κεντρικού δικτύου αυτοκινητόδρομων στο βόρειο τμήμα του οδικού δικτύου της Ρουμανίας, μήκους 28 χλμ.
16.          Ασφαλτόστρωση Αεροδιαδρόμων και Κύριας Οδού Πρόσβασης στο νέο Αεροδρόμιο των Αθηνών, 40.214.000 ευρώ
Ολοκληρωμένες εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης των αεροδιαδρόμων και της κύριας οδού πρόσβασης και κατασκευή της κύριων οδών πρόσβασης στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
17.          Εγνατία Οδός: Κατασκευή του Τμήματος Λαδοχώρι-Λυκοπόδι, χ.θ. 1+000 έως χ.θ. 8+000, 31.703.000 ευρώ
Πρώτο τμήμα της Εγνατίας Οδού, που ενώνει την Εγνατία με το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σημαντικότερες εργασίες:
Αυτοκινητόδρομος μήκους 7 χλμ., με 2 λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας και 1 βοηθητική λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κατασκευή 2 γεφυρών, με άνοιγμα 35 μ., 16 κιβωτοειδών οχετών, ενισχυμένων χωμάτινων τοίχων συνολικής έκτασης 24.000 τ.μ., αποχετευτικού συστήματος αυτοκινητόδρομου, μπαρών ασφαλείας, οδικής σήμανσης, ηλεκτρονικού φωτισμού και τηλεφωνικού δικτύου.
18.          Εγνατία Οδός:  Κατασκευή του Τμήματος Ψηλορράχη-Άγιος Νικόλαος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+500, 26.444.000 ευρώ
Κατασκευή 7,5 χλμ.. της Εγνατίας Οδού, δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση διαχωρισμένες με μπάρα ασφαλείας και συμπαγές κράσπεδο. Κατασκευή βοηθητικού οδικού δικτύου και σημαντικές τεχνικές εργασίες, όπως κιβωτοειδείς και τοξωτοί οχετοί. Εργασίες διευθέτησης ποταμών και προστατευτικών συρματοκιβωτίων σε πολλά σημεία του έργου, συνολικού μήκους 1,7 χλμ..
19.          Σύνδεση του Λιμένα της Ηγουμενίτσας με τον Αυτοκινητόδρομο Εγνατία, 26.411.000 ευρώ
Ολοκληρωμένη κατασκευή του αυτοκινητόδρομου με 2 κλάδους ταχείας κυκλοφορίας, που συνδέουν τον Αυτοκινητόδρομο Εγνατία με το Νέο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Σημαντικότερες εργασίες: Κατασκευή 2 οδογεφύρων, μιας σήραγγας με τη χρήση της μεθόδου Επικοπής και Επανεπίστρωσης, μήκους 180 μ., 3 γεφυρών, με άνοιγμα 50 μ. διευθετήσεις ποταμών, συνολικού μήκους 1,2 χλμ. κιβωτοειδείς οχετοί, ενισχυμένων χωμάτινων τοίχων έκτασης 2.999 τ.μ.? δενδροφύτευση με τη μεταφύτευση 35.000 φυτών και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
20.          Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου στο οδικό τμήμα Maglavit-Bucura στη Ρουμανία, 23.000.000 ευρώ
Ανακατασκευή του οδικού δικτύου αυτοκινητόδρομου στο νομό Calafat της Ρουμανίας, μήκους 25 χλμ.
21.          Εγνατία Οδός: Αποπεράτωση Χωματουργικών Εργασιών, Εργασιών Σταθεροποίησης και Βοηθητικών Τεχνικών Εργασιών στο έργο διάνοιξης ανατολικής σήραγγας Μετσόβου στο Τμήμα Μαλακάσι-Παναγιά, 13.538.000 ευρώ
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου, συνολικού πλάτους 24,50 μ., διαιρούμενου σε 2 τμήματα της Εγνατίας Οδού:
Τμήμα Μαλακάσι του Ανατολικού Ανοίγματος της Σήραγγας του Μετσόβου, μήκους 4,4 χλμ..
Τμήμα Μαλακάσι-Παναγιά, μήκους 3,3 χλμ..
Συμπεριλαμβάνονται η αποπεράτωση χωματουργικών εργασιών, οι εργασίες σταθεροποίησης και οι βοηθητικές τεχνικές εργασίες
22. Οδικός άξονας Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τμήμα Γαλότα-Κυρά Βρύση, 11.696.531,83 ευρώ.
Ολοκληρωμένη κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 3.270,00 μέτρων που περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους κλάδους με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία βραδυπορείας ανά κατεύθυνση, την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου της Επιδαύρου καθώς επίσης και την κατασκευή των Service road.
23.         Εγνατία Οδός: Αποπεράτωση του Τμήματος Άγιος Νικόλαος-Κουμαριά, 9.370.000 ευρώ
Ολοκληρωμένη κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας Οδού, 2 ταχείας κυκλοφορίας κλάδων του αυτοκινητόδρομου, συνολικού μήκους 1,5 χλμ.. Σημαντικότερες εργασίες: Κατασκευή 1 γέφυρας, με άνοιγμα 40 μ., 1 κιβωτοειδής οχετός, 2 υπόγειες διαβάσεις και ασφαλτικές εργασίες πάνω από 470.000 τ.μ..
24.         Εγνατία Οδός: Εναπομένουσες εργασίες στο Τμήμα Λαδοχώρι-Αγία Αναστασία, 8.910.000 ευρώ
Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση των τμημάτων της Εγνατίας Οδού.
Σημαντικότερες εργασίες: Μόνιμη επένδυση σηράγγων, επένδυση πρανών, κανάλια αποστράγγισης, εργασίες υποδομής, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ασφαλτοστρώσεις πάνω από 680.000 τ.μ. συνολικά.
25.         Εγνατία Οδός: Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες στη Σήραγγα Βασιλικού και Σήμανση Οδικής Ασφάλειας στο Τμήμα του Α/Κ Ψηλορράχη-Τυριά, 5.595.000 ευρώ.
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονταν η κατασκευή των εγκαταστάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου του Νότιου κλάδου της σήραγγας Βασιλικού, η κατασκευή του οικίσκου εξυπηρέτησης, οι εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου του οικίσκου που θα εξυπηρετήσουν και τους δύο κλάδους της σήραγγας, οι απαραίτητες εργασίες ολοκλήρωσης του ηλεκτροφωτισμού και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων και τοποθέτησης του συνολικού αριθμού φωτιστικών και οι απαραίτητες Η/Μ εργασίες της Εγνατίας οδού από Χ.Θ. 1+000 έως 8+000, καθώς και μερικές εργασίες σήμανσης – ασφάλειας του τμήματος Ψηλορράχη έως κόμβο Τύριας.

26.     Εγνατία Οδός:  Διάνοιξη Σήραγγας και Προσωρινές Βοηθητικές Εργασίες για την Αποπεράτωση της Σήραγγας Κωσταράκου, 4.924.000 ευρώ
Διάνοιξη σήραγγας και βοηθητικές εργασίες στη Σήραγγα Κωσταράκου, μήκους 203 μ.
27.     Εγνατία Οδός: Εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων cut & cover και σηράγγων Μεσοβουνίου & Γκρίκας, 3.632.000 ευρώ
Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του C & C1 μέσου μήκους περίπου 200 μ. του τμήματος 1.1.3, καθώς και των σηράγγων Μεσοβουνίου και Γκρίκας του τμήματος 1.1.4 μέσου μήκους περίπου 500 και 700 μ. αντίστοιχα. Επίσης, η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού εντός των κτιρίων εξυπηρέτησης  του C & C1 και των σηράγγων Μεσοβουνίου και Γκρίκας και τέλος οι εργασίες τοποθέτησης αγωγών αναμονής.
28.         Εγνατία Οδός: Κατασκευή Αντιολισθητικού Οδοστρώματος στο Τμήμα Κουλούρα-Κλειδί, 2.508.000 ευρώ
Ολοκληρωμένη κατασκευή αντιολισθητικού οδοστρώματος και στους δύο οδικούς κλάδους στο Τμήμα Κουλούρα-Κλειδί.
29.         Εγνατία Οδός:  Πρόδρομες Εργασίες στο Τμήμα Παναγιά-Γρεβενά, από χ.θ. 30+484 έως χ.θ. 35+245, 1.239.000 ευρώ
Οδικές προσβάσεις στα ανοίγματα των σηράγγων, βάθρα γεφυρών, εκσκαφή πλευρικών εκχωματώσεων απόθεσης και δανεισμού, από τη χ.θ. 30+484 έως τη χ.θ. 35+245.