Κατασκευές

Η Εταιρία αναλαμβάνει κάθε είδους κατασκευές σε σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα, καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ειδικότερα, οι σημαντικότερες κατασκευαστικές δραστηριότητές της αφορούν σε:

 

 • Οικοδομικά έργα
  Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, βίλες και συγκροτήματα διαμερισμάτων, γραφεία και βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, μεγάλα ψυχαγωγικά και εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, στάδια και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις ολυμπιακών προδιαγραφών  και χρήσεων, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση ή ανακαίνιση όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων.

 • Έργα Οδοποιίας και Σιδηροδρομικά έργα
  Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα οδοποιίας, σήραγγες, σιδηροδρομικές σήραγγες, επιδομή σιδηροδρομικών έργων και γέφυρες κάθε είδους.

 • Έργα κατασκευής Αεροδρομίων
  Αφορούν σε διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, λωρίδες βοηθητικές, ειδικές εγκαταστάσεις υποδομής, πύργους ελέγχου αεροδρομίου, στρατιωτικά υπόστεγα για μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα προσέγγισης ILS (σύστημα ενόργανης προσγείωσης) και φωτισμού, καθώς και συστήματα επικοινωνίας VOR (καθολικού ραδιοφάρου).

 • Φράγματα
  Έργα που αφορούν στην κατασκευή φραγμάτων κάθε τύπου (σκυροδέματος ή χώματος), καθώς και όλων των σχετικών υδραυλικών και ηλεκτρoμηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
  Πρόκειται για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες είτε για τα κατασκευαστικά έργα είτε για οποιονδήποτε άλλο τύπο έργου υποδομής. Στις εργασίες αυτές υπάγονται επίσης εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως εγκαταστάσεις SCADA, εξαερισμοί σηράγγων και αντλιοστάσια.

 • Υδραυλικά έργα
  Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, αποστράγγισης και εγγείων βελτιώσεων.

 • Λιμενικά έργα
  Περιλαμβάνονται παντός είδους θαλάσσια και χερσαία λιμενικά έργα που εκτελούνται σε θάλασσες, ποτάμια και λιμένες, όπως προκυμαίες, κυματοθραύστες και προβλήτες με τη βοήθεια του απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού (πλωτών γερανών, φορτηγίδων κ.λπ.). Η εταιρία έχει επίσης εμπειρία σε εργασίες κατασκευής ιδιωτικών μαρίνων.

 • Τηλεπικοινωνιακά έργα
  Αφορούν σε εξειδικευμένα έργα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και στην εγκατάσταση του σχετικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (σταθμούς βάσης, σταθμούς ζεύξης κ.λπ.).

 • Έργα Διαχείρισης Νερού και άλλα Περιβαλλοντικά έργα
  Πρόκειται για έργα σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και ήπιες πηγές,