Μακροπρόθεσμοι στόχοι και προοπτικές

Από την ίδρυσή της (1973) η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. εξελίσσεται δυναμικά, βασιζόμενη στην εξαιρετική κατασκευαστική της δυναμική, στην πλούσια εμπειρία της σε σημαντικά έργα και στην ισχυρή οικονομική της θέση.

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία έναν κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων, η Εταιρία επιδιώκει τα επόμενα χρόνια:

 

  • να αυξήσει το μερίδιό της στην ελληνική κατασκευαστική αγορά
  • να διατηρήσει και να αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξής της και να παρατείνει την κερδοφορία της
  • να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες αγορές του εξωτερικού και να ενισχύσει την υφιστάμενη παρουσία της και
  • να δραστηριοποιηθεί σε άλλους τομείς σχετικούς με το εταιρικό της αντικείμενο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με τρίτες εταιρίες.

Η σημαντική παρουσία της Εταιρίας σε ξένες αγορές μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο στο χώρο των ακινήτων όσο και στα δημόσια έργα, στη Ρουμανία. Από την ολοκλήρωση, το 2004, των διαπραγματεύσεων ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γείτονές μας σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη, γεγονός που έδωσε στις χώρες αυτές τη δυνατότητα να γίνουν πλήρη μέλη της Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2007.

Στοχεύοντας σε νέες αγορές, η Εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης σε άλλες αγορές με υψηλή ζήτηση έργων υποδομής στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη και στον Περσικό Κόλπο.

Η Εταιρία αναμένεται, επίσης, να ωφεληθεί σημαντικά από τις συμμετοχές της στον τουρισμό, καθώς κατέχει το 10% του τουριστικού συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς. Οι ανωτέρω στόχοι είναι απόλυτα εφικτοί καθώς η Εταιρία έχει ήδη θέσει τα θεμέλια προς αυτή την κατεύθυνση.