Ιστορικό

Ορόσημα στην 40ετή ιστορία της Εταιρίας:

1973
Ίδρυση της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

1991
Ίδρυση, στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, μιας ανεξάρτητης βιομηχανικής μονάδας κατασκευής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος.

1994
Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

1995
Εξαγορά της κατασκευαστικής εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

1996
Εξαγορά της κατασκευαστικής εταιρίας ΑΜΒΡΑΚΙΑ Α.Ε. από την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

1997
Ίδρυση στη Ρουμανία της EUROROM CONSTRUCTII 97-S.R.L. ως θυγατρικής της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

2002
Συγχώνευση της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. με τις εταιρίες ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και ταυτόχρονη εξαγορά των κατασκευαστικών τμημάτων των εταιριών ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. Η συγχώνευση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην Εταιρία να επιτύχει την εγγραφή της στην 8η τάξη του Ελληνικού Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ).
Ίδρυση υποκαταστήματος της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ίδρυση της LAMDA-OLYMPIC S.R.L από κοινού από τις EUROROM CONSTRUCTII '97 S.R.L. και LAMDA DEVELOPMENT S.A. του Ομίλου Λάτση.

2003
Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας από την Πάτρα στην Αθήνα, στον Δήμο Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20).

2004
Ίδρυση από την Εταιρεία υποκαταστήματος στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.