Εταιρεία

Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. είναι μία από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα και είναι κάτοχος πτυχίου κατασκευαστή της υψηλότερης τάξης (7ης τάξεως) του Ελληνικού Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ). Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. έχει δικαίωμα ανάληψης μεγάλων κατασκευαστικών έργων, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Σήμερα, ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα είναι κάτοχοι πτυχίου κατασκευαστή ΜΕΕΠ 7ης τάξης στην πραγματικότητα, όμως, από το Σεπτέμβριο του 2010, μόνο οι 6 από αυτές ανάμεσά τους και η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. συμμετέχουν ενεργά στους διαγωνισμούς του δημοσίου.

Από την ίδρυσή της, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. έχει επιδείξει σχεδόν 40 χρόνια σταθερής απόδοσης, αναλαμβάνοντας γενικές εργολαβίες και κατασκευαστικές δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα είδη και τα πεδία έργων. Με την πάροδο των χρόνων, ένας μεγάλος αριθμός ποιοτικών έργων έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εγκαίρως.

Η Εταιρία απασχολεί μόνιμο προσωπικό άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση έργων. Επιπλέον, επενδύει σημαντικά στη συντήρηση και ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού κάθε χρόνο.


Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν αναλυτικά:

 • Οικοδομικά Έργα (κατοικίες, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, ψυχαγωγικά και εμπορικά κέντρα, δημόσια κτήρια κλπ)
 • Αυτοκινητόδρομους, σήραγγες, γέφυρες και λοιπά οδικά έργα.
 • Σιδηροδρομικά έργα
 • Αεροδρόμια
 • Φράγματα
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 • Υδραυλικά έργα
 • Λιμενικά έργα
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης, κολυμβητήρια, κλπ)
 • Έργα Τηλεπικοινωνιών
 • Έργα εξοικονόμηση υδάτων και άλλα περιβαλλοντικά έργαα


Παράλληλα, η εταιρία έχει βιομηχανική δραστηριότητα με την κατασκευή και πώληση έτοιμου σκυροδέματος στις μονάδες της στην Πάτρα.

Οι δραστηριότητες της Εταιρίες επεκτείνονται και εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Ρουμανία.

Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. έχει εκτελέσει με επιτυχία έναν αριθμό συμβάσεων για έργα στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Με την παράδοση των έργων σύμφωνα με τον προγραμματισμό ή και νωρίτερα από την πρόβλεψη της σύμβασης, η Εταιρία συνέβαλε αποτελεσματικά στην επιτυχή διοργάνωση του σημαντικού αυτού γεγονότος στην Ελλάδα.

Το μέγεθος της Εταιρίας της επιτρέπει να συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των μεγάλων εταιριών στην ελληνική αγορά και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε αγορές του εξωτερικού τα επόμενα χρόνια.